Rozwojowa terapia grupowa od lutego w naszym ośrodku

Opublikowano: 2021-11-12

Od tego miesiąca ruszają zapisy do psychoterapii grupowej, która rozpocznie się w przyszłym roku w lutym, trwać będzie 10 miesięcy. Prowadzącymi konsultacje wstępne oraz grupę terapeutyczną są Magdalena Gołacka-Brzostowska oraz Magdalena Mentel.

Sesje terapeutyczne grupy będą odbywały się raz w tygodniu (w środy) po południu od 17:00 do 19:15 (2 sesje po godzinę każda, z 15 minutową przerwą). Grupa ma charakter zamknięty. To znaczy, że te same osoby uczestniczą w procesie od rozpoczęcia do zakończenia terapii. Okres trwania terapii przewidziany został na 10 miesięcy. Grupa będzie prowadzona w konwencji integracyjnej z naciskiem na podejście psychodynamiczne oraz systemowe. Rozpoczęcie psychoterapii grupowej będzie poprzedzone konsultacjami indywidualnymi (2 konsultacje) które służą zdefiniowaniu obszaru trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia udziału w grupie.

Psychoterapia grupowa to forma pracy terapeutycznej, która zakłada, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi i w takich warunkach powinny być leczone. Wśród uczestników grupy, w bezpiecznej przestrzeni można pracować nad zmianami, które ułatwią tworzenie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi. Poprzez wymianę doświadczeń z uczestnikami grupy, uczestnik otrzymuje możliwość spojrzenia na swoje trudności z innej perspektywy. Interakcje między uczestnikami pozwalają na refleksję nad swoimi zachowaniami oraz uczuciami. Samoobserwacja pogłębiona zwrotami od grupy, prowadzi do zrozumienia przyczyn doświadczanego cierpienia oraz frustracji oraz wprowadzenia satysfakcjonujących zmian.

ZAPISY NA TERAPIĘ GRUPOWĄ

Kategorie

© Przestrzeń | created by YT