Diagnoza neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna polega na ocenie funkcjonowania poznawczego, poprzez ocenę percepcji, myślenia, procesów uwagi, pamięciowych, językowych i mowy, funkcji wykonawczych, liczenia, pisania, czytania itd.).

W trakcie diagnostyki proponowane są testy odpowiednio dobrane pod zgłaszany problem. Taka diagnoza pozwala wdrożyć odpowiednie oddziaływania terapeutyczne. Szczegółowy opis sposobu funkcjonowania poznawczego pozwala na wskazanie mocnych i słabych stron osoby badanej. Badanie neuropsychologiczne pozwala z dużym prawdopodobieństwem ocenić czy obserwowane objawy u badanego mają podłoże biologiczne, czy też wynikają z powodów psychologicznych, środowiskowych.

Po dokonaniu diagnozy możliwe jest również kontynuowanie rehabilitacji neuropsychologicznej, która będzie polegała na usprawnianiu procesów poznawczych, tak aby ułatwić pacjentowi zdrowienie i lepsze funkcjonowanie na co dzień.

Usługi neuropsychologiczne są przede wszystkim przeznaczone dla pacjentów cierpiących na choroby i zaburzenia neurologicznie, takie jak:

  • udar mózgu, stan zapalny mózgu
  • uraz czaszkowo-mózgowy,
  • stan po operacji neurochirurgicznej (np. z powodu guzów mózgu),
  • choroby neurodegeneracyjne i otępienne (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane)

W ramach pracy naszych specjalistów możliwa jest:

  • diagnoza funkcji poznawczych (uwagi, pamięci, myślenia, funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych oraz wykonawczych) u osób dorosłych,
  • diagnoza różnicowa zespołów otępiennych (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, chorób neurodegeneracyjnych),
  • diagnoza i rehabilitacja zaburzeń funkcji poznawczych w chorobach diabetologicznych, endokrynologicznych, kardiologicznych
  • pomoc psychologiczna osobom z uszkodzeniami mózgu o różnej etiologii, jak również ich opiekunom
  • poradnictwo dotyczące metod wspierania funkcji poznawczych w toku fizjologicznego starzenia się (m.in. strategie pamięciowe, mnemotechniki, kompensacje, aktywizacja poznawcza) u osób zdrowych
  • ocena funkcji poznawczych po przebyciu COVID-19

W dniu badania prosimy o przygotowanie: Prosimy zabrać ze sobą wyniki badań diagnostycznych – szczególnie diagnostyki obrazowej głowy i badań neurologicznych (jeżeli takie były wykonywane). Osoby korzystające z okularów do czytania - prosimy je mieć ze sobą. Dodatkowo prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Terapeuci prowadzący diagnozę neuropsychologiczną:

Aleksandra Przybyła

Psycholog, psychoonkolog

O mnie

© Przestrzeń | created by YT