Aleksandra Przybyła

Jestem psychologiem, psychoonkologiem. Posiadam doświadczeniem w pracy z pacjentami onkologicznym i osobami bliskimi/wspierającymi na każdym etapie leczenia i zdrowienia. Prowadziłam grupę osób po doświadczeniu choroby nowotworowej w programie "iporaku" z Fundacją Rak’n’Roll.

Pracuję również z osobami w żałobie, a także z rodzicami po okołoporodowej stracie dziecka, niepowodzeniach prokreacyjnych (in vitro) oraz po poronieniu. Często moimi pacjentkami są kobiety chore nowotworowo będące w ciąży.

W swojej pracy stosuję metody terapii Simontona, elementy terapii poznawczo-behawioralnej oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Zajmuję się również diagnozą funkcji poznawczych (diagnozą neuropsychologiczną). Jestem psychologiem LGBT+ Friendly oraz posiadam certyfikat Psychologa Przyjaznego Osobom Aseksualnym.

Współpracuję z Zakładem Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksuologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W pracy przestrzegam Kodeksu Etycznego Psychologa. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

​Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z pacjentami onkologicznymi na oddziałach szpitalnych, przychodniach oraz hospicjach między innymi w:

 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie,
 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Onkologii w Gliwicach,
 • Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Katowicach
 • Katowickim Centrum Onkologii,
 • Hospicjum św. Łazarza w Krakowie
 • Hospicjum im. św. Kaliksta w Tychach
 • oddziale Medycyny Paliatywnej Szpitala Bonifratrów w Katowicach
 • PRATIA Onkologia Katowice
 • Fundacja Rak n Roll
 • Śląskie Amazonki

​Doświadczenie z pacjentami neurologicznymi

 • Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty,
 • Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu "Gwarek", Goczałkowice–Zdrój
 • Centrum Terapii Stwardnienia Rozsianego w Katowicach
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne SUM, Klinika Neurologii
 • Diagnosta – OWIS Jaworzno – diagnoza całościowa geriatryczna

Prowadzę konsultacje w zakresie:

Psychoonkologia:

 • pomocy w poprawie jakości życia osoby chorej onkologicznie i osoby wspierającej,
 • łagodzenia psychologicznych reakcji na chorobę pacjenta oraz jego bliskich i osób wspierających,
 • koncentracji na czynnikach psychologicznych, mających pozytywny wpływ na zdrowienie
 • pomocy w powrocie do funkcjonowania sprzed choroby po zakończonym leczeniu
 • wsparcia dla osób w żałobie
 • wsparcia rodziców w żałobie po stracie dziecka w wyniku choroby, w wyniku poronienia oraz stracie okołoporodowej.

Pierwsze 1-3 wizyty mają z reguły charakter konsultacji psychoonkologicznych (diagnoza psychoonkologiczna), w trakcie których wspólnie z pacjentem lub z osobą wspierającą podejmujemy decyzję co do dalszego leczenia. W gabinecie przyjmuję osoby dorosłe.

 • Konsultacja psychoonkologiczna
 • Konsultacja indywidualna osoby z diagnozą onkologiczną
 • Konsultacja indywidualna osoby wspierającej chorującego
 • Konsultacja pary lub rodziny (osoba z diagnozą i osoba wspierająca)

Neuropsychologia:

 • diagnoza funkcjonowania poznawczego (uwagi, pamięci, myślenia, funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych oraz wykonawczych) u osób dorosłych,
 • diagnoza różnicowa zespołów otępiennych (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, chorób neurodegeneracyjnych),
 • diagnoza i rehabilitacja zaburzeń funkcji poznawczych w chorobach diabetologicznych, endokrynologicznych, kardiologicznych
 • pomoc psychologiczna osobom z uszkodzeniami mózgu o różnej etiologii, jak również ich opiekunom
 • poradnictwo dotyczące metod wspierania funkcji poznawczych w toku fizjologicznego starzenia się (m.in. strategie pamięciowe, mnemotechniki, kompensacje, aktywizacja poznawcza) u osób zdrowych

W ośrodku prowadzę:

Konsultacja psychoonkologiczna

W obliczu choroby nowotworowej wszyscy jesteśmy równi, bez względu na to jakie pełnimy role społeczne czy rodzinne, tak samo odczuwamy trudne emocje związane z diagnozą. Nasz uporządkowany dotychczas świat zostaje zburzony, pojawia się nowa rzeczywistość gdzie czasami nie potrafimy się odnaleźć.

Szczegóły

Diagnoza neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna polega na ocenie funkcjonowania poznawczego, poprzez ocenę percepcji, myślenia, procesów uwagi, pamięciowych, językowych i mowy, funkcji wykonawczych, liczenia, pisania, czytania itd.).

Szczegóły

© Przestrzeń | created by YT