Małgorzata Hernik

Jestem psychoterapeutką psychoanalityczną w trakcie szkolenia w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Swoją pracę opieram na myśleniu psychoanalitycznym. Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą której podstawowym założeniem jest, iż u podstaw przeżywanych trudności leżą nieświadome myśli i uczucia, które wpływają na powstawanie różnego rodzaju objawów. Psychoterapia psychoanalityczna jest wykorzystywana do leczenia głębokich zaburzeń, bada mechanizmy obronne, pozwala nie tylko złagodzić objawy, ale również poznać przyczyny ich powstawania.

Celem terapii zatem jest zrozumienie przez pacjenta istoty i przyczyny odczuwanych dolegliwości i przeżywanych trudności oraz zmiana postaw i zachowań w relacji z innymi ludźmi. Nie jest to metoda dyrektywna ani doradcza Psychoterapia psychoanalityczna to terapia dla osób ciekawych siebie i zmotywowanych do długoterminowej, głębokiej pracy nad sobą.

OBSZAR MOJEJ PRACY

Moja oferta jest skierowana do osób które:

 • cierpią na depresję,
 • przeżywają kryzys, znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, nie widzą rozwiązania,
 • cierpią na zaburzenia osobowości,
 • cierpią na zaburzenia odżywiania,
 • cierpią na nerwicę i zaburzenia lękowe,
 • doświadczają dolegliwości somatycznych,
 • zmagają się z natręctwami,
 • mają problemy emocjonalne.
 • W ośrodku prowadzę:

  Konsultacja psychoterapeutyczna

  Pierwszy kontakt pacjenta i terapeuty ma miejsce podczas konsultacji. W trakcie rozmowy zbierany jest podstawowy wywiad oraz powody zgłoszenia się do specjalisty.

  Szczegóły

  Psychoterapia indywidualna

  Proces terapeutyczny poprzedzony jest konsultacjami, na których omawiany jest cel terapii. Terapia indywidualna to cykliczne spotkania różniące się od pomocy psychologicznej głębokością oraz długością pracy.

  Szczegóły

  Psychoterapia młodzieży

  Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą skorzystać z psychoterapii, zgłaszając się wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Podczas pierwszych spotkań ważne jest aby poznać problem, z którym osoba się zgłasza.

  Szczegóły

  © Przestrzeń | created by YT