Cennik

Nazwa usługi

Cena

Czas trwania

Kto prowadzi

Dodatkowe informacje

Cena: 150 zł

Czas trwania: 50 min

Kto prowadzi: Iga Walczak

Dodatkowe informacje: -

Cena: 180 zł

Czas trwania: 50 min

Dodatkowe informacje: -

Cena: 180 zł

Czas trwania: 50 min

Dodatkowe informacje: Psychoterapia prowadzona przez Agnieszkę Albińską-Marczak jest tylko w formie online. Sesja po angielsku + 50%

Cena: 180 zł

Czas trwania: 50 min

Dodatkowe informacje:Pierwsza konsultacja odbywa się tylko z rodzicami

Cena: 180 zł

Czas trwania: 50 min

Dodatkowe informacje: Pierwsza konsultacja odbywa się w obecności rodziców

Cena: 180 zł

Czas trwania: 50 min

Dodatkowe informacje: Psychoterapia prowadzona przez Agnieszkę Albińską-Marczak jest tylko w formie online Pierwsza konsultacja odbywa się w obecności rodziców. Sesja po angielsku + 50%

Cena: 180 zł

Czas trwania: 50 min

Kto prowadzi: Adrian Nicieja

Dodatkowe informacje:Prosimy pamiętać, że nie jesteśmy lekarzami więc nie wypisujemy recept.

Cena: 260 zł

Czas trwania: 70 min

Dodatkowe informacje: Sesje prowadzi jeden terapeuta

Cena: 300 zł

Czas trwania: 70 min

Dodatkowe informacje: Psychoterapia prowadzona przez Agnieszkę Albińską-Marczak jest tylko w formie online. Sesje prowadzi jeden terapeuta. Sesja po angielsku + 50%

Cena: 350 zł

Czas trwania: 70 min

Dodatkowe informacje: Sesje prowadzi dwóch terapeutów

Cena: 300/320 zł

Czas trwania: 70 min/90 min

Dodatkowe informacje: Sesje prowadzi jeden terapeuta

Cena: 400 zł

Czas trwania: 90 min

Dodatkowe informacje: Sesje prowadzi dwóch terapeutów

Nazwa usługi: Life coaching

Cena: -

Czas trwania: 50 min

Kto prowadzi: Maurycy Sklorz

Dodatkowe informacje: Cena ustalana indywidualnie

Nazwa usługi: Business coaching

Cena: -

Czas trwania: 50 min

Kto prowadzi: Maurycy Sklorz

Dodatkowe informacje: Cena ustalana indywidualnie

© Przestrzeń | created by YT