Klaudia Polit-Zięba

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w akredytowanym przez EAGT Instytucie Gestalt w Krakowie. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku psychologia (ze specjalnością kliniczną oraz zdrowia i jakości życia). Jestem w trakcie uzyskiwania dyplomu z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Regularnie podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

Praktykę zawodową zdobywałam pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz prywatnym centrum medycznym. Odbyłam praktyki i wolontariat w Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie oraz świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Różnorodność zatrudnienia pozwoliła mi zdobyć szerokie doświadczenie z zakresu pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, doznającymi przemocy oraz doświadczającymi zaburzeń nastroju, lękowych oraz rozwoju psychicznego.

Duża część mojej praktyki zawodowej skupiona była na pracy z dziećmi i ich rodzicami, zwłaszcza w obszarze trudności socjalizacyjnych, lękowych, zmian zachowania i nastroju oraz wspierania rozwoju. Ważnym elementem mojej pracy z dziećmi jest współpraca z rodzicami, by rozszerzyć możliwość działania terapeutycznego na wszystkie obszary życia dziecka oraz wzmacniać wypracowane zmiany.

Konsultacje psychologiczne przeprowadzam w oparciu o najnowszy stan wiedzy naukowej, skupiając się na indywidualnych potrzebach pacjenta. Swoją praktykę poddaję regularnej superwizji.

OBSZAR MOJEJ PRACY

Oferuję konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i dorosłych, którzy doświadczają trudności z powodu m.in.:

  • zaburzeń nastroju (m.in. depresji)
  • objawów psychosomatycznych
  • lęków
  • potrzeby wsparcia w trudnej sytuacji życiowej
  • problemu z dostosowaniem się do nowej sytuacji w życiu
  • nie radzenia sobie ze stresem
  • niskiego poczucia własnej wartości
  • nieadekwatnych zmian zachowania dziecka
  • potrzeby podniesienia kompetencji rodzicielskich

W ośrodku prowadzę:

Konsultacja psychologiczna/pedagogiczna dla dzieci i rodziców

Zapraszamy na konsultacje rodzicielskie z psychologiem/pedagogiem służące wsparciu rodziców oraz dziecka.

Szczegóły

Konsultacja psychoterapeutyczna

Pierwszy kontakt pacjenta i terapeuty ma miejsce podczas konsultacji. W trakcie rozmowy zbierany jest podstawowy wywiad oraz powody zgłoszenia się do specjalisty.

Szczegóły

Psychoterapia indywidualna

Proces terapeutyczny poprzedzony jest konsultacjami, na których omawiany jest cel terapii. Terapia indywidualna to cykliczne spotkania różniące się od pomocy psychologicznej głębokością oraz długością pracy.

Szczegóły

Psychoterapia młodzieży

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą skorzystać z psychoterapii, zgłaszając się wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Podczas pierwszych spotkań ważne jest aby poznać problem, z którym osoba się zgłasza.

Szczegóły

© Przestrzeń | created by YT