Klaudia Polit-Zięba

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia w akredytowanym przez EAGT Instytucie Gestalt w Krakowie. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku psychologia (ze specjalnością kliniczną oraz zdrowia i jakości życia). Jestem w trakcie uzyskiwania dyplomu z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Regularnie podnoszę swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

Praktykę zawodową zdobywałam pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz prywatnym centrum medycznym. Odbyłam praktyki i wolontariat w Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie oraz świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Różnorodność zatrudnienia pozwoliła mi zdobyć szerokie doświadczenie z zakresu pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, doznającymi przemocy oraz doświadczającymi zaburzeń nastroju, lękowych oraz rozwoju psychicznego.

Duża część mojej praktyki zawodowej skupiona była na pracy z dziećmi i ich rodzicami, zwłaszcza w obszarze trudności socjalizacyjnych, lękowych, zmian zachowania i nastroju oraz wspierania rozwoju. Ważnym elementem mojej pracy z dziećmi jest współpraca z rodzicami, by rozszerzyć możliwość działania terapeutycznego na wszystkie obszary życia dziecka oraz wzmacniać wypracowane zmiany.

Konsultacje psychologiczne przeprowadzam w oparciu o najnowszy stan wiedzy naukowej, skupiając się na indywidualnych potrzebach pacjenta. Swoją praktykę poddaję regularnej superwizji.

OBSZAR MOJEJ PRACY

Oferuję konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i dorosłych, którzy doświadczają trudności z powodu m.in.:

  • zaburzeń nastroju (m.in. depresji)
  • objawów psychosomatycznych
  • lęków
  • potrzeby wsparcia w trudnej sytuacji życiowej
  • problemu z dostosowaniem się do nowej sytuacji w życiu
  • nie radzenia sobie ze stresem
  • niskiego poczucia własnej wartości
  • nieadekwatnych zmian zachowania dziecka
  • potrzeby podniesienia kompetencji rodzicielskich

W ośrodku prowadzę:

Konsultacja psychologiczna dla dzieci i rodziców

Zapraszamy na konsultacje rodzicielskie z psychologiem służące wsparciu rodziców oraz dziecka.

Szczegóły

© Przestrzeń | created by YT