Agnieszka Albińska-Marczak

Nazywam się Agnieszka Albińska-Marczak, jestem psychoterapeutą, mam też wykształcenie psychologiczne.

Pracowałam jako psycholog i psychoterapeuta w ośrodkach takich jak szpital psychiatryczny i poradnia zdrowia psychicznego w Polsce gdzie zdobywałam doświadczenie pod okiem specjalistów. Dużo wcześniej prowadziłam zajęcia językowe dla dorosłych i dzieci, które dały mi sporo cennych doświadczeń i satysfakcji a także przyjemności z kontaktu z ludźmi.

Obecnie prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Korzystam z możliwości zawodowego rozwoju, uczestniczę w kursach i konferencjach, czytam, rozmawiam, obserwuję i doświadczam życia. Więdzę zdobyłam w szkole posiadającej akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję zgodnie z normami i etyką Stowarzyszenia Terapii Systemowej w UK (AFT). Dbam też o to, żeby moja praca podlegała regularnej superwizji.

Wykształcenie

 • Studia magisterskie psychologiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (SWPS) we Wrocławiu. Moją specjalnością jest psychologia kliniczna.
 • 4 letni kurs psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Posiadam tytuł magistra filologii angielskiej.
 • W ramach szkolenia w OPS w Krakowie ukończyłam kurs podstaw terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii Gestalt. Ukończyłam również roczne szkolenie w zakresie podejścia psychodynamicznego.
 • Ukończyłam dwultenią terapię grupową w nurcie psychoanalitycznym.
 • Moja praca poddawana jest regularnej superwizji.
 • Jestem członkiem Association for Family Therapy and Systemic Practice (AFT)

​Doświadczenie zawodowe

 • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu - tu praktykowałam, stażowałam i pracowałam uczestnicząc w terapii i leczeniu pacjentów o różnym spektrum zaburzeń psychicznych oraz prowadząc zajęcia terapeutyczne dla pacjentów szpitala.
 • W zakresie pomocy terapeutycznej młodzieży odbyłam staż zawodowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.
 • Prowadziłam konsultacje psychologiczne w Centrum Terapii Promitis oraz Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

OBSZAR MOJEJ PRACY

Oferuję swoją pomoc osobom, których trudności wynikają z różnych powodów: przeżytych traum, doświadczanych utrat, nieprzeżytej żałoby, problemów wynikających z zaburzeń osobowości czy afektywnych. Doświadczane trudności, objawiać się mogą:

 • obniżonym nastrojem lub stanem depresyjnym, lękowym
 • obniżonym poczuciem własnej wartości, brakiem samoakceptacji
 • trudnościami w związku partnerskim lub w relacjach ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną
 • poczuciem osamotnienia, pustki
 • poczuciem niedostosowania, wyalienowania, wyobcowania
 • przeciągłym poczuciem stresu, napięcia emocjonalnego
 • problemami natury somatycznej (bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle w klatce piersiowej)
 • zaburzeniami snu, wagi
 • trudnością w skupieniu się, podejmowaniu decyzji, wykonywaniu codziennych obowiązków
 • płaczliwością, rozdrażnieniem, wybuchami złości lub apatią

W kontekście rodzinnym czy związkowym, kiedy na terapii ma potrzebę być rodzina lub para trudności, z którymi zwracają się do mnie pacjenci to między innymi:

 • brak poczucia bliskości i zrozumienia w rodzinie
 • brak poczucia bezpieczeństwa
 • zaburzenia depresyjne lub lękowe u jednego z członków rodziny
 • problemy na tle odżywiania (anoreksja, bulimia) u jednego z członków rodziny
 • zaburzenia na tle nerwicowym
 • problemy somatyczne
 • trudności wychowawcze, szkolne
 • wydarzenia traumatyczne niedawne lub w przeszłości
 • przeżywanie utraty kogoś bliskiego lub nie przeżyta żałoba w rodzinie
 • trudności w adaptacji w środowisku społecznym, w którym żyje rodzina

W ośrodku prowadzę:

Terapia online

W obecnym czasie większość terapeutów, mimo wcześniejszych własnych opinii, proponuje formę terapii online. Terapia przebiega w standardowej formule - proces terapeutyczny jest poprzedzony konsultacjami wstępnymi.

Szczegóły

Konsultacja psychoterapeutyczna

Pierwszy kontakt pacjenta i terapeuty ma miejsce podczas konsultacji. W trakcie rozmowy zbierany jest podstawowy wywiad oraz powody zgłoszenia się do specjalisty.

Szczegóły

Psychoterapia indywidualna

Proces terapeutyczny poprzedzony jest konsultacjami, na których omawiany jest cel terapii. Terapia indywidualna to cykliczne spotkania różniące się od pomocy psychologicznej głębokością oraz długością pracy.

Szczegóły

Psychoterapia młodzieży

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą skorzystać z psychoterapii, zgłaszając się wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Podczas pierwszych spotkań ważne jest aby poznać problem, z którym osoba się zgłasza.

Szczegóły

Psychoterapia par

Zapraszamy na terapię par osoby, które przeżywają trudności w swoim związku formalnym, jak i nieformalnym. Terapia par to spotkanie z terapeutą (lub terapeutami), które ma na celu umożliwienia otwartego dialogu pozwalającego określić swoje emocje, potrzeby oraz dążenia.

Szczegóły

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna opiera się na rozumieniu rodziny jako systemu, w którym to każdy element na siebie wzajemnie wpływa. Co oznacza, że zmiana, która zajdzie w jednym elemencie/członku rodziny ma wpływ na funkcjonowanie reszty rodziny.

Szczegóły

© Przestrzeń | created by YT