Alicja Rogala

Jestem psychoterapeutką i mediatorką rodzinną z 15-letnim stażem pracy z rodzinami w ostrym i przewlekłym kryzysie związanym z przemocą domową, chorobą alkoholową, chorobą psychiczną, sytuacją rozwodu i trudnościami rodzicielskimi.

Z wykształcenia jestem psychologiem, ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2007r. Odbyłam również szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych z Warszawy i od 2008r. jestem mediatorką w sprawach rodzinnych. Posiadam uprawnienia europejskiego doradcy zawodowego. W 2021 r skończyłam całościowy 4-letni kurs w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, które przygotowuje do pracy psychoterapeutycznej w podejściu systemowym.

Pierwsze doświadczenia w pracy klinicznej zdobyłam w trakcie studiów, najpierw w ramach stażu i wolontariatu w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, później również w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie, w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach oraz jako psycholog dyżurny w telefonie zaufania.

Moje pierwsze lata pracy zawodowej to uczenie się i rozwijanie kompetencji w kontakcie z osobami doświadczającymi kryzysu choroby psychicznej oraz wspieranie ich rodzin w Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Krakowie. Przez kilka lat pracowałam w gabinetach szkolnych w gminie Bochnia, gdzie prowadziłam konsultacje rodzicielskie, poradnictwo i psychoedukację dla opiekunów dzieci w młodszym wieku szkolnym. Udzielałam również różnych form pomocy psychologicznej osobom doświadczającym przemocy, osobom uzależnionym i członkom ich rodzin w Centrum Profilaktyczno - Dydaktycznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Prowadziłam grupy wsparcia i treningi umiejętności społecznych dla osób chorujących psychicznie i po przebytych kryzysach psychicznych oraz ich rodzin, organizowałam szkolenia rozwojowe dla dojrzałych pracowników w myśl idei rozwoju przez całe życie, pracowałam warsztatowo z nauczycielami w sytuacjach trudnych i konfliktowych, współpracowałam z asystentami rodziny, pracownikami socjalnymi i specjalistami w zespołach interdyscyplinarnych oraz współtworzyłam programy aktywności dla seniorów. Od 2008r. współpracuję z organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W pracy z klientami odwołuję się do Kodeksu Zasad Etycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz dbam o najwyższy poziom świadczonych usług poprzez uczestnictwo w superwizji indywidualnej i grupowej. Aktualnie pracuję w prywatnych gabinetach i prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię par i rodzin. Zapraszam do kontaktu osoby dorosłe.

OBSZAR MOJEJ PRACY

Psychoterapia może pomóc osobom, które doświadczają kryzysu lub zmagają się z trudnościami od dłuższego czasu. Do gabinetu zapraszam osoby, które chcą dokonać zmiany w swoim życiu, które chcą lepiej poznać siebie, poprawić jakość swojego życia. Psychoterapia to droga do łagodzenia objawów chorób i zaburzeń somatycznych i psychicznych. Do gabinetu zapraszam osoby, które:

 • doświadczają objawów lęku
 • obserwują u siebie objawy depresji
 • mają trudności w podejmowaniu decyzji
 • czują się przytłoczone obowiązkami domowymi, zawodowymi
 • doświadczają negatywnych skutków stresu
 • nie akceptują swojego wyglądu, ciała
 • dostrzegają u siebie problemy w budowaniu satysfakcjonujących związków
 • przeżywają silne konflikty w relacjach rodzinnych, zawodowych
 • doświadczają odrzucenia ze względu na swoje preferencje, styl życia
 • zmagają się ze skutkami uzależnienia u bliskiej osoby
 • skarżą się na utrzymujące się dolegliwości fizyczne, mimo badań wykluczających chorobę somatyczną
 • zmagają się z doświadczeniem przemocy (aktualne relacje, rodzina pochodzenia, otoczenie społeczne)
 • odczuwają silne emocje po stracie lub utraciły zdolność pełnego odczuwania emocji
 • napotykają trudności w nowej roli życiowej (rodzicielstwo, małżeństwo, wspólne zamieszkanie, praca, emerytura)
 • borykają się ze skutkami choroby, wypadku, ograniczenia samodzielności
 • odczuwają skumulowane skutki samodzielnego rodzicielstwa

Udzielam poradnictwa rodzicielskiego, zarówno indywidualnie, jak i parze rodzicielskiej. Wspieram i prowadzę psychoedukację dla rodzin osób doświadczających kryzysu choroby psychicznej. Pracuję z parami z dziećmi i bezdzietnymi, które:

 • doświadczają powtarzających się konfliktów
 • mają trudność w odnalezieniu się w nowej sytuacji
 • doznały zdrady w związku
 • odczuwają obniżenie satysfakcji w związku
 • tworzą rodzinę patchworkową
 • podjęły decyzję o rozstaniu

To tylko niektóre sytuacje, w których psychoterapia może pomóc. Czasami trudno jest samemu odpowiedzieć na pytanie, czy powinnam/powinienem skorzystać z tej metody leczenia. Zapraszam do kontaktu telefonicznego - pomogę rozwiać pierwsze wątpliwości a następnie na umówionej konsultacji odpowiem na pytania o możliwe formy pomocy.

W ośrodku prowadzę:

Terapia online

W obecnym czasie większość terapeutów, mimo wcześniejszych własnych opinii, proponuje formę terapii online. Terapia przebiega w standardowej formule - proces terapeutyczny jest poprzedzony konsultacjami wstępnymi.

Szczegóły

Konsultacja psychoterapeutyczna

Pierwszy kontakt pacjenta i terapeuty ma miejsce podczas konsultacji. W trakcie rozmowy zbierany jest podstawowy wywiad oraz powody zgłoszenia się do specjalisty.

Szczegóły

Psychoterapia indywidualna

Proces terapeutyczny poprzedzony jest konsultacjami, na których omawiany jest cel terapii. Terapia indywidualna to cykliczne spotkania różniące się od pomocy psychologicznej głębokością oraz długością pracy.

Szczegóły

Psychoterapia młodzieży

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą skorzystać z psychoterapii, zgłaszając się wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Podczas pierwszych spotkań ważne jest aby poznać problem, z którym osoba się zgłasza.

Szczegóły

Psychoterapia par

Zapraszamy na terapię par osoby, które przeżywają trudności w swoim związku formalnym, jak i nieformalnym. Terapia par to spotkanie z terapeutą (lub terapeutami), które ma na celu umożliwienia otwartego dialogu pozwalającego określić swoje emocje, potrzeby oraz dążenia.

Szczegóły

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna opiera się na rozumieniu rodziny jako systemu, w którym to każdy element na siebie wzajemnie wpływa. Co oznacza, że zmiana, która zajdzie w jednym elemencie/członku rodziny ma wpływ na funkcjonowanie reszty rodziny.

Szczegóły

© Przestrzeń | created by YT