Paulina Masłowiec

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam studia wyższe na kierunku psychologia (o specjalności klinicznej) oraz całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Kurs ten posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i przygotowuje do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty. Obecnie jestem w trakcie dwuletniego szkolenia w Zaawansowanej Szkole Współczesnej Psychoterapii Psychodynamicznej organizowanej przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Humani w Poznaniu.

Pracuję psychoterapeutycznie w Przestrzeni, Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju w Katowicach oraz Synergii, Gabinecie Psychoterapii i Rozwoju w Jaworznie. Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży oraz dorosłych. Pracuję również psychoterapeutycznie z parami oraz rodzinami.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w hospicjach, szpitalach, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach rehabilitacji oraz świetlicach socjoterapeutycznych dla młodzieży. W ramach mojej pracy hospicyjnej udzielałam wsparcia psychologicznego osobom, które usłyszały diagnozę choroby nowotworowej oraz ich rodzinom. Prowadziłam również psychoterapię w ramach procesu żałoby. Pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej pomagałam klientom mierzyć się z wieloma kryzysami, szczególnie z doświadczaniem przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej oraz zaniedbania.

Prowadzę psychoterapię w podejściu systemowym i psychodynamicznym, jednak staram się łączyć techniki poznane na różnych szkoleniach, które nie ograniczają się do myślenia w jednej modalności.

Zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego swoją pracę psychoterapeutyczna poddaję stałej superwizji u osób posiadających tytuł superwizora PTP.

OBSZAR MOJEJ PRACY

Oferuję psychoterapię dla osób, które doświadczają trudności z powodu m.in.:

 • depresji
 • lęków (ataki paniki, fobie)
 • zaburzeń osobowości
 • trudności ze snem (np. bezsenność, wczesne wybudzanie)
 • objawów psychosomatycznych (nawracające bóle głowy, bóle brzucha, bóle w klatce piersiowej)
 • zaburzeń odżywiania
 • problemów seksualnych
 • nie radzenia sobie ze stresem
 • braku satysfakcji z życia, poczucia braku sensu życia
 • bycia w relacji (np. trudności w przeżywaniu satysfakcjonujących relacji, problemy w relacjach partnerskich, problemy w relacjach rodzic-dziecko)
 • doświadczania przemocy
 • żałoby po śmierci bliskiej osoby
 • żałoby po związku, relacji
 • kryzysu w związku/rodzinie
 • niskiego poczucia własnej wartości
 • sfery zawodowej (np. wypalenie zawodowe)

Prowadzę psychoterapię par, które doświadczają:

 • trudności w komunikacji (ciągle kłótnie lub brak rozmów)
 • rozbieżności w oczekiwaniach co do siebie, związku
 • kryzysu związanego z nagłą zmianą sytuacji życiowej
 • trudności w ustaleniu obowiązków, podziału opieki nad dziećmi (rozstanie, rozwód)
 • wątpliwości co do dalszego trwania związku
 • trudności po zdradzie
 • dominujących emocji złości, poczucia krzywdy, niezadowolenia

Prowadzę psychoterapię rodzinną dla rodzin, które doświadczają m.in.:

 • kryzysu związanego z przejściem do kolejnej fazy życia rodzinnego (dziecko w szkole, nastolatek, etap pustego gniazda)
 • trudności komunikacyjnych między podsystemami (np. między rodzicami a dziećmi)
 • trudności po trudnym doświadczeniu
 • problemy w poszczególnych relacjach
 • trudności wychowawczych

W ośrodku prowadzę:

Terapia online

W obecnym czasie większość terapeutów, mimo wcześniejszych własnych opinii, proponuje formę terapii online. Terapia przebiega w standardowej formule - proces terapeutyczny jest poprzedzony konsultacjami wstępnymi.

Szczegóły

Konsultacja psychoterapeutyczna

Pierwszy kontakt pacjenta i terapeuty ma miejsce podczas konsultacji. W trakcie rozmowy zbierany jest podstawowy wywiad oraz powody zgłoszenia się do specjalisty.

Szczegóły

Psychoterapia indywidualna

Proces terapeutyczny poprzedzony jest konsultacjami, na których omawiany jest cel terapii. Terapia indywidualna to cykliczne spotkania różniące się od pomocy psychologicznej głębokością oraz długością pracy.

Szczegóły

Psychoterapia młodzieży

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą skorzystać z psychoterapii, zgłaszając się wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Podczas pierwszych spotkań ważne jest aby poznać problem, z którym osoba się zgłasza.

Szczegóły

Psychoterapia par

Zapraszamy na terapię par osoby, które przeżywają trudności w swoim związku formalnym, jak i nieformalnym. Terapia par to spotkanie z terapeutą (lub terapeutami), które ma na celu umożliwienia otwartego dialogu pozwalającego określić swoje emocje, potrzeby oraz dążenia.

Szczegóły

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna opiera się na rozumieniu rodziny jako systemu, w którym to każdy element na siebie wzajemnie wpływa. Co oznacza, że zmiana, która zajdzie w jednym elemencie/członku rodziny ma wpływ na funkcjonowanie reszty rodziny.

Szczegóły

© Przestrzeń | created by YT