Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest formą psychoterapii, w której możemy spotkać się ze sobą samym na tle grupy. Możemy pooglądać się w oczach nie tylko jednego terapeuty (jak to ma miejsce w terapii indywidualnej), a w oczach kilku osób. Dzięki temu w terapii grupowej pojawia się więcej momentów, możliwości, aby zobaczyć coś naszego w innych. W psychoterapii grupowej ważnym czynnikiem na nas oddziałującym są nie tylko działania terapeutyczne stosowane przez terapeutów, ale również interakcje grupowe, które zachodzą między uczestnikami grupy.

Grupa jest postrzegana jako mikrokosmos społeczny, w którym możemy oglądać różne wzorce zachowania, zarówno te własne, jak i innych. Po jakimś czasie w grupie zaczynają się ujawniać nasze schematy relacyjne. Zaczynamy odnosić się do innych członków grupy jak do ludzi poza grupą. Dla każdego uczestnika grupy tworzy się (czy raczej każdy tworzy) podobny rodzaj świata interpersonalnego, w jakim żyje. Uczestnicy terapii grupowej zaczynają odgrywać swoje problemy w otoczeniu grupy terapeutycznej przenosząc na jej członków swoje wyobrażenia.

Wiele naszych emocjonalnych trudności wiąże się z częścią społeczną. Grupa terapeutyczna daje możliwość obserwowania swojego schematu wchodzenia w relacje. Przy pomocy terapeutów może to być nazywane i uświadamiane, aby móc w przyszłości z większą świadomością wchodzić, tworzyć i trwać w relacjach z innymi.

Przed dołączeniem do grupy terapeutycznej zapraszamy na konsultacje wstępne, podczas których terapeuta prowadzący grupę będzie mógł opowiedzieć o procesie, poznać oczekiwania i zastanowić się czy taka forma pomocy będzie wskazana w danym momencie.

ROZWOJOWA TERAPIA GRUPOWA

Obecnie prowadzimy zapisy do grupy terapeutycznej, która będzie prowadzona przez Magdalenę Gołacką-Brzostowską oraz Magdalenę Mentel:

 • Grupa startuje w lutym 2022 roku
 • Charakter grupy: zamknięty
 • Przed przyjęciem do grupy konieczność odbycia 2 konsultacji indywidualnych u prowadzących grupę
 • Sesje grupy będą odbywały się od lutego do grudnia 2022 roku
 • Częstotliwość spotkań: raz w tygodniu, w środy od godziny 17.00 – 19.15
 • Terapeuci prowadzący: Magdalena Gołacka-Brzostowska i Magdalena Mentel
 • Liczebność: 10-12 osób
 • Koszt: 100 złotych za spotkanie grupy
 • Do grupy zapraszamy osoby pełnoletnie

Sesje terapeutyczne grupy będą odbywały się raz w tygodniu (w środy) po południu od 17:00 do 19:15 (2 sesje po godzinę każda, z 15 minutową przerwą). Grupa ma charakter zamknięty. To znaczy, że te same osoby uczestniczą w procesie od rozpoczęcia do zakończenia terapii. Okres trwania terapii przewidziany został na 10 miesięcy. Grupa będzie prowadzona w konwencji integracyjnej z naciskiem na podejście psychodynamiczne oraz systemowe. Rozpoczęcie psychoterapii grupowej będzie poprzedzone konsultacjami indywidualnymi (2 konsultacje) które służą zdefiniowaniu obszaru trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia udziału w grupie.

Psychoterapia grupowa to forma pracy terapeutycznej, która zakłada, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi i w takich warunkach powinny być leczone. Wśród uczestników grupy, w bezpiecznej przestrzeni można pracować nad zmianami, które ułatwią tworzenie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi. Poprzez wymianę doświadczeń z uczestnikami grupy, uczestnik otrzymuje możliwość spojrzenia na swoje trudności z innej perspektywy. Interakcje między uczestnikami pozwalają na refleksję nad swoimi zachowaniami oraz uczuciami.

Samoobserwacja pogłębiona zwrotami od grupy, prowadzi do zrozumienia przyczyn doświadczanego cierpienia oraz frustracji oraz wprowadzenia satysfakcjonujących zmian.

Terapia grupowa umożliwia:

 • rozwój umiejętności interpersonalnych
 • poprawę zdolności komunikacyjnych poprzez dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnych
 • naukę nazywania i wyrażania emocji
 • uzyskanie wglądu w swoje myśli, uczucia i zachowania oraz lepsze zrozumienie dzięki przyjrzeniu się wzorcom relacji wewnątrz jak i na zewnątrz grupy
 • zrozumienie myśli, uczuć i zachowań innych ludzi
 • uzyskanie większej pewności siebie i lepszego obrazu własnej osoby
 • zaobserwowanie, że nie jesteś wyobcowany(a) w przeżywaniu swoich uczuć, cierpienia, lęków i radości

Terapia grupowa jest dla Ciebie, jeżeli:

 • odczuwasz obniżenie nastroju, negatywne myśli na własny temat
 • przeżywasz trudności w bliskich relacjach
 • doświadczasz pustki i poczucia braku sensu
 • chcesz lepiej zrozumieć swoje uczucia i zachowania
 • przeżywasz lęk i niepokój w codziennym życiu
 • doświadczasz konsekwencji przeżytych traum w swoim życiu
 • czujesz się wyobcowany, samotny, przeciążony, bezradny

Specjaliści prowadzący psychoterapię grupową:

Magdalena Mentel

Psycholog, psychoterapeuta

O mnie

© Przestrzeń | created by YT