Psychoterapia grupowa

Zapraszamy do kontaktu w temacie psychoterapii grupowej prowadzonej w naszym ośrodku oraz ilości dostępnych miejsc do poszczególnych grup. Obecnie mamy otwartą rekrutację do grupy rozpoczynającej się w lipcu 2024r., choć już można zapisać się do grupy planującej rozpoczęcie od września/października 2024r. W celu umówienia konsultacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 880231846 lub kontakt@przestrzen-katowice.pl. Można umówić konsultacje do grupy poprzez kalendarz na naszej stronie (telefonicznie, mailowo jesteśmy w stanie dostosować terminy, jest ich więcej niż widocznych kalendarzu).

Obecnie prowadzimy zapisy na psychoterapię grupową prowadzoną przez Paulinę Masłowiec oraz Adriana Nicieję, mamy jeszcze miejsce dla dwóch dorosłych osób. Sesje grupy rozpoczynać się będą od lipca 2024r. Przez pierwszy miesiąc będzie jeszcze można dołączyć do trwającej grupy, grupa będzie miała wtedy charakter półotwarty. Sesje będą odbywały się raz w tygodniu w środy od godziny 17:15 do 18:45. Czas trwania grupy jest przewidziany na dziewięć miesięcy. Grupa ruszy, gdy uzbiera się minimalna ilość uczestników. Miesięczny koszt uczestnictwa to 600 złotych.

Rozpoczęcie psychoterapii grupowej będzie poprzedzone dwoma konsultacjami indywidualnymi, które służą zdefiniowaniu obszaru trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia udziału w grupie. Konsultacje będą prowadzone przez prowadzących grupę, koszt jednej konsultacji to 180 złotych. Charakter grupy będzie częściowo zamknięty, co oznacza, ze dołączyć do grupy będzie można tylko w pierwszym miesiącu jej trwania, później grupa uzyska charakter zamknięty - pozostanie w niezmiennym składzie osób do końca. Liczebność grupy 8-10 osób. Psychoterapia grupowa będzie prowadzona w nurcie psychodynamicznym, z elementami rozumienia systemowego, a także w nurcie mentalizacji (MBT).

Czym jest psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest formą psychoterapii, w której możemy spotkać się ze sobą samym na tle grupy. Możemy pooglądać się w oczach nie tylko jednego terapeuty (jak to ma miejsce w terapii indywidualnej), a w oczach kilku osób. Dzięki temu w terapii grupowej pojawia się więcej momentów, możliwości, aby zobaczyć coś naszego w innych. W psychoterapii grupowej ważnym czynnikiem na nas oddziałującym są nie tylko działania terapeutyczne stosowane przez terapeutów, ale również interakcje grupowe, które zachodzą między uczestnikami grupy.

Grupa jest postrzegana jako mikrokosmos społeczny, w którym możemy oglądać różne wzorce zachowania, zarówno te własne, jak i innych. Po jakimś czasie w grupie zaczynają się ujawniać nasze schematy relacyjne. Zaczynamy odnosić się do innych członków grupy jak do ludzi poza grupą. Dla każdego uczestnika grupy tworzy się (czy raczej każdy tworzy) podobny rodzaj świata interpersonalnego, w jakim żyje. Uczestnicy terapii grupowej zaczynają odgrywać swoje problemy w otoczeniu grupy terapeutycznej przenosząc na jej członków swoje wyobrażenia.

Wiele naszych emocjonalnych trudności wiąże się z częścią społeczną. Grupa terapeutyczna daje możliwość obserwowania swojego schematu wchodzenia w relacje. Przy pomocy terapeutów może to być nazywane i uświadamiane, aby móc w przyszłości z większą świadomością wchodzić, tworzyć i trwać w relacjach z innymi.

Psychoterapia grupowa to forma pracy terapeutycznej, która zakłada, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi i w takich warunkach powinny być leczone. Wśród uczestników grupy, w bezpiecznej przestrzeni można pracować nad zmianami, które ułatwią tworzenie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi. Poprzez wymianę doświadczeń z uczestnikami grupy, uczestnik otrzymuje możliwość spojrzenia na swoje trudności z innej perspektywy. Interakcje między uczestnikami pozwalają na refleksję nad swoimi zachowaniami oraz uczuciami.

Samoobserwacja pogłębiona zwrotami od grupy, prowadzi do zrozumienia przyczyn doświadczanego cierpienia oraz frustracji oraz wprowadzenia satysfakcjonujących zmian.

Terapia grupowa umożliwia:

 • rozwój umiejętności interpersonalnych
 • poprawę zdolności komunikacyjnych poprzez dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnych
 • naukę nazywania i wyrażania emocji
 • uzyskanie wglądu w swoje myśli, uczucia i zachowania oraz lepsze zrozumienie dzięki przyjrzeniu się wzorcom relacji wewnątrz jak i na zewnątrz grupy
 • zrozumienie myśli, uczuć i zachowań innych ludzi
 • uzyskanie większej pewności siebie i lepszego obrazu własnej osoby
 • zaobserwowanie, że nie jesteś wyobcowany(a) w przeżywaniu swoich uczuć, cierpienia, lęków i radości

Terapia grupowa jest dla Ciebie, jeżeli:

 • odczuwasz obniżenie nastroju, negatywne myśli na własny temat
 • przeżywasz trudności w bliskich relacjach
 • doświadczasz pustki i poczucia braku sensu
 • chcesz lepiej zrozumieć swoje uczucia i zachowania
 • przeżywasz lęk i niepokój w codziennym życiu
 • doświadczasz konsekwencji przeżytych traum w swoim życiu
 • czujesz się wyobcowany, samotny, przeciążony, bezradny

Specjaliści prowadzący psychoterapię grupową:

Paulina Masłowiec

Psycholog, psychoterapeuta

O mnie

Adrian Nicieja

Seksuolog, psycholog, psychoterapeuta

O mnie

© Przestrzeń | created by YT