Karolina Lenkiewicz

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego i psychoterapeutką. Swój warsztat pracy doskonalę uczestnicząc w 4- letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, które jest rekomendowane przez Polskiego Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, dziennym oddziale psychiatrycznym, zespole leczenia środowiskowego oraz w niepublicznej poradni pedagogiczno-psychologicznej pracując indywidualnie oraz grupowo. Moje zainteresowania i doświadczenia zawodowe obejmują psychoterapię dzieci, młodzieży i młodych dorosłych oraz psychoterapię rodzin i par.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsze jest dla mnie nawiązanie relacji terapeutycznej opartej na autentyczności, empatii i zrozumieniu. W pracy psychoterapeuty łączę nabytą wiedzę, doświadczenie oraz pracę własną. Pracuję w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Kieruję się kodeksem Etyczno- Zawodowym psychologa, a warsztat pracy wzbogacam uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

W „Przestrzeni” prowadzę psychoterapię par i rodzin, pracując w koterapii.

W ośrodku prowadzę:

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna opiera się na rozumieniu rodziny jako systemu, w którym to każdy element na siebie wzajemnie wpływa. Co oznacza, że zmiana, która zajdzie w jednym elemencie/członku rodziny ma wpływ na funkcjonowanie reszty rodziny.

Szczegóły

Psychoterapia par

Zapraszamy na terapię par osoby, które przeżywają trudności w swoim związku formalnym, jak i nieformalnym. Terapia par to spotkanie z terapeutą (lub terapeutami), które ma na celu umożliwienia otwartego dialogu pozwalającego określić swoje emocje, potrzeby oraz dążenia.

Szczegóły

© Przestrzeń | created by YT