Magdalena Mentel

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie 5 letniego, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne kursu psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Pracuję w nurcie integracyjnym, łącząc podejście systemowe, poznawczo-behawioralne oraz humanistyczne - co pozwala mi dobierać metody pracy indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Centrum Psychiatrii w Katowicach, w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, pracowałam z osobami opuszczającymi zakłady karne podczas współpracy z Fundacją POMOST, z seniorami w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej.

Mnogość problematyki, z którą przyszło mi pracować pozwala mi spojrzeć z różnych perspektyw na trudności z jakimi człowiek musi mierzyć się na co dzień. Do każdej osoby, z którą pracuję podchodzę indywidualnie, stawiając na pierwszym miejscu otwartość i empatię. Swoją pracę terapeutyczną łączę z prowadzeniem wykładów i warsztatów o tematyce psychologicznej.

Wciąż rozwijam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności poprzez udział w licznych warsztatach, szkoleniach i wykładach gdyż pomaganie drugiej osobie wymaga ciągłej pracy nad sobą.

Zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

OBSZAR MOJEJ PRACY

Oferuję psychoterapię dla osób, które doświadczają trudności z powodu m.in.:

 • Depresji
 • Kryzysów emocjonalnych, osobistych lub zawodowych
 • Niskiej samooceny
 • Zaburzeń snu, bezsenności
 • Zaburzeń osobowości
 • Odczuwania przewlekłego lęku lub napadów paniki
 • Problemów w relacjach interpersonalnych
 • Problemów w wypełnianiu ról rodzinnych
 • Odczuwania przytłaczającego stresu
 • Problemów z pamięcią oraz koncentracją
 • Objawów psychosomatycznych (np. przewlekłe bóle głowy, drętwienia kończyn, bóle w klatce piersiowej)
 • Doświadczenia przemocy w relacji
 • Przeżywania żałoby po stracie bliskiej osoby lub po rozpadzie związku
 • Braku satysfakcji z życia, poczucie braku sensu życia
 • Trudności w rozumieniu i regulacji emocji
 • Przemocy w relacji
 • Rozstania, rozwodu
 • Żałoby
 • Problemów z pamięcią i koncentracją
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Kryzysów osobistych i zawodowych

W ośrodku prowadzę:

Terapia online

W obecnym czasie większość terapeutów, mimo wcześniejszych własnych opinii, proponuje formę terapii online. Terapia przebiega w standardowej formule - proces terapeutyczny jest poprzedzony konsultacjami wstępnymi.

Szczegóły

Konsultacja psychoterapeutyczna

Pierwszy kontakt pacjenta i terapeuty ma miejsce podczas konsultacji. W trakcie rozmowy zbierany jest podstawowy wywiad oraz powody zgłoszenia się do specjalisty.

Szczegóły

Psychoterapia indywidualna

Proces terapeutyczny poprzedzony jest konsultacjami, na których omawiany jest cel terapii. Terapia indywidualna to cykliczne spotkania różniące się od pomocy psychologicznej głębokością oraz długością pracy.

Szczegóły

Psychoterapia par

Zapraszamy na terapię par osoby, które przeżywają trudności w swoim związku formalnym, jak i nieformalnym. Terapia par to spotkanie z terapeutą (lub terapeutami), które ma na celu umożliwienia otwartego dialogu pozwalającego określić swoje emocje, potrzeby oraz dążenia.

Szczegóły

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna opiera się na rozumieniu rodziny jako systemu, w którym to każdy element na siebie wzajemnie wpływa. Co oznacza, że zmiana, która zajdzie w jednym elemencie/członku rodziny ma wpływ na funkcjonowanie reszty rodziny.

Szczegóły

Psychoterapia grupowa

Terapia grupowa jest formą psychoterapii, w której możemy spotkać się ze sobą samym na tle grupy. Możemy pooglądać się w oczach nie tylko jednego terapeuty (jak to ma miejsce w terapii indywidualnej), a w oczach kilku osób.

Szczegóły

© Przestrzeń | created by YT