Oferta

Psychoterapia grupowa

Terapia grupowa jest formą psychoterapii, w której możemy spotkać się ze sobą samym na tle grupy. Możemy pooglądać się w oczach nie tylko jednego terapeuty (jak to ma miejsce w terapii indywidualnej), a w oczach kilku osób.

Szczegóły

Konsultacja seksuologiczna

Konsultacja seksuologiczna jest przeznaczona dla osób, które przeżywają trudności w sferze seksualnej.

Szczegóły

Konsultacja psychoterapeutyczna

Pierwszy kontakt pacjenta i terapeuty ma miejsce podczas konsultacji. W trakcie rozmowy zbierany jest podstawowy wywiad oraz powody zgłoszenia się do specjalisty.

Szczegóły

Psychoterapia indywidualna

Proces terapeutyczny poprzedzony jest konsultacjami, na których omawiany jest cel terapii. Terapia indywidualna to cykliczne spotkania różniące się od pomocy psychologicznej głębokością oraz długością pracy.

Szczegóły

Psychoterapia młodzieży

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą skorzystać z psychoterapii, zgłaszając się wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Podczas pierwszych spotkań ważne jest aby poznać problem, z którym osoba się zgłasza.

Szczegóły

Psychoterapia par

Zapraszamy na terapię par osoby, które przeżywają trudności w swoim związku formalnym, jak i nieformalnym. Terapia par to spotkanie z terapeutą (lub terapeutami), które ma na celu umożliwienia otwartego dialogu pozwalającego określić swoje emocje, potrzeby oraz dążenia.

Szczegóły

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzinna opiera się na rozumieniu rodziny jako systemu, w którym to każdy element na siebie wzajemnie wpływa. Co oznacza, że zmiana, która zajdzie w jednym elemencie/członku rodziny ma wpływ na funkcjonowanie reszty rodziny.

Szczegóły

Konsultacja psychologiczna/pedagogiczna dla dzieci i rodziców

Zapraszamy na konsultacje rodzicielskie z psychologiem/pedagogiem służące wsparciu rodziców oraz dziecka.

Szczegóły

Coaching

Coaching to towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.

Szczegóły

Trening mentalny

Trening mentalny to nabywanie i rozwój umiejętności psychologicznych niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w sporcie, na scenie i w życiu.

Szczegóły

Terapia online

W obecnym czasie większość terapeutów, mimo wcześniejszych własnych opinii, proponuje formę terapii online. Terapia przebiega w standardowej formule - proces terapeutyczny jest poprzedzony konsultacjami wstępnymi.

Szczegóły

© Przestrzeń | created by YT