Psychoterapia par

Zapraszamy na terapię par osoby, które przeżywają trudności w swoim związku formalnym, jak i nieformalnym.

Terapia par to spotkanie z terapeutą (lub terapeutami), które ma na celu umożliwienia otwartego dialogu pozwalającego określić swoje emocje, potrzeby oraz dążenia. Terapia jest momentem, w którym para wspólnie zastanawia się nad obszarem zmiany, sesje mają ułatwić partnerom wspólne zatrzymanie się i badanie przyczyn tego, co dzieje się w relacji między partnerami i co skłoniło ich do szukania pomocy. Celem terapeutycznym jest odkrycie wkładu każdej osoby w zaistniałe trudności oraz pomoc w przywróceniu parze zdolności do dalszego rozwoju.

Przykładowe trudności, z którymi pary zgłaszają się na terapię:

  • trudności w komunikacji (jej brak lub ciągłe kłótnie, oskarżenia)
  • oddalenie się od siebie (brak wzajemnego zainteresowania, gorsza jakość czasu spędzanego razem)
  • trudności w adaptacji do pełnienia nowej roli w rodzinie (planowanie i spodziewanie się dziecka, narodziny dziecka)
  • trudności emocjonalne przy nowej sytuacji życiowej związanej z poronieniem, trudnością z zajściem w ciążę, utratą pracy, ciężką chorobą, śmiercią bliskich
  • trudności w sferze seksualnej
  • doświadczenie zdrady (w związku, małżeństwie), której druga osoba nie potrafi wybaczyć
  • trudności w ustaleniu wspólnego życia, zasad funkcjonowania (wobec siebie, dzieci)
  • przystosowywanie się do sytuacji trwałej utraty zdrowia psychicznego bądź somatycznego jednej z osób w parze, rodzinie
  • podjęcie decyzji o rozwodzie/rozstaniu oraz chęć rozejścia się w sposób świadomy

Specjaliści prowadzący terapię par:

Paulina Masłowiec

Psycholog, psychoterapeuta

O mnie

Agnieszka Albińska-Marczak

Psycholog, psychoterapeuta

O mnie

Karolina Lenkiewicz

Psycholog, Psychoterapeuta

O mnie

Magdalena Mentel

Psycholog, psychoterapeuta

O mnie

Alicja Rogala

Psycholog, psychoterapeuta

O mnie

Adrian Nicieja

Seksuolog, psycholog, psychoterapeuta

O mnie

© Przestrzeń | created by YT